Slægten – Det store kup

Roman i serien Slægten. Tiden er enevældens indførelse, statskuppet, som Frederik III udførte i 1660. Den konge- og autoritetstro Valdemar Dane er adelsmand på godset Daneborg på Fyn og blandt kongens nærmeste rådgivere. Livet er dog ikke uden konflikter, og hos hans datter, Emma, og de to sønner, Ditlev og Birger, lurer et faderopgør.

Opgøret slår ud i lys lue, da Ditlev tager rigskansleren Griffenfelds parti i kampen mod enevældskongen.